Zapraszamy


[Rozmiar: 7236 bajtów]


Oddział 5 i 6 latków
Oddział 5,6 latków liczy 15 dzieci.    Janusz Korczak przypomina nam, że dzieci potrzebują mądrego wychowawcy i przewodnika. Ważna jest jakość czasu spędzonego z dzieckiem, uwaga i traktowanie go jako pełnoprawnego człowieka, który ma godność, myśli i uczucia, który oczekuje, że dorośli będą stawiali przed nim jasne granice i będą traktowali go poważnie.
    W naszej pracy, dbamy o rozwój poznawczy dziecka, który realizujemy przez:
  • wprowadzenie do nauki czytania, 
  • przygotowanie do nauki pisania,
  • naukę podstaw matematyki i myślenia matematycznego,
  • kształcenie postaw wychowania patriotycznego i społecznego,
  • kształcenie postaw uczestnictwa w kulturze,
  • kształtowanie postaw twórczych i samodzielnego myślenia.

    Stosujemy atrakcyjne formy i metody pracy oparte na:

    - różnorodnych zabawach,
    - obserwacji i pokazie,
    - działaniu,
    - przekazie słownym,
    - przykładzie osobistym,
    - rozwiazywaniu zadań według własnego pomysłu,
    - doświadczeniu dziecka,
    - spontanicznej, swobodnej aktywności dzieci,
    - grach dydaktyczntch,
    - dobrej organizacj przebiegu procesu edukacyjnego,
    - dostosowaniu zadań do potrzeb, możliwości i zainteresowań               wychowanków,
    - tworzeniu warunków umożliwiających indywidualne tempo rozwoju       dzieci,
    - kształtowaniu pozytywnego nastawienia do świata,
    - rozwijaniu serdecznej, przyjacielskiej atmosfery między                     wychowankami.


Opiekunem grupy jest Pani mgr Dorota Wrzosek


[Rozmiar: 26433 bajtów]
    
Copyright © 2008-2009 PSP Złota