[Rozmiar: 7236 bajtów]
Relacja

 z przeprowadzenia  konkursu ortograficznego      

  „ O złote pióro mistrza ortografii”


Na przełomie  marca i kwietnia 2016r. odbyła sie kolejna edycja  szkolnego konkursu ortograficznego. Zgodnie  z re- gulaminem  do pierwszego etapu, który odbył się 17 marca,  przystąpili wszyscy uczniowie klas IV- VI.   Pisali oni dyktando dostosowane trudnością do poziomu wiedzy ortograficznej  w poszczególnych klasach. Tematyka dyktanada  dotyczyła oszczędzania, w nawiazaniu  do działalności  SKO w naszej szkole.

  Po pierwszym etapie konkursu wyłoniono z każdej klasy uczniów , którzy uzyskali najwyższą lokatę i tym samym zakwalifikowali się do drugiego etapu (przystąpiło  do niego łącznie 11 uczniów).  Mieli wykazać się znajomością  zasad  ortografii w pisemnym teście.

  Po zliczeniu punktów uzyskanych w obu etapach konkursu  wyłoniono zwycięzców.

   Pierwsze miejsce zajęła  Wiktoria Wójcikowska z klasy V, drugie miejsce – Natalia Rzeszowiak z klasy VI, a trzecie Piotr Wódz z klasy IV . Wszystkim  serdecznie  gratulujemy. Opr.  Bożena Mochul

wstecz


 [Rozmiar: 26433 bajtów]
    
Copyright © 2008-2011 PSP Złota