[Rozmiar: 7236 bajtów]


Historia SzkołyPodczas zaboru austriackiego – w czasie pierwszej wojny światowej około 1918 roku powstała 1-no klasowa Publiczna szkoła Powszechna
 w Złotej i wynajęto dla niej izbę w chacie wiejskiej u Pana Czesława Rewery. Niemal w tym samym czasie zorganizowano również 1 –no klasową Publiczną Szkołę Powszechną w Andruszkowicach. Po paru latach obie sąsiadujące 1 – klasówki połączono w 2-u klasową Publiczną Szkołę Powszechną w Złotej. W szkole tej nauka odbywała się w dwóch wynajętych izbach na zmiany z klasami łączonymi i realizowano program nauczania w zakresie 5 oddziałów. Następnie w latach 1933/1994 utworzono tu Publiczną Szkołę Powszechną drugiego stopnia o 6 oddziałach przy trzech nauczycielach.
W roku 1937 przystąpiono do budowy drewnianego budynku szkolnego. W dokończeniu tej budowy stanęła napaść na Polskę hitlerowskich Niemiec w dniu 1 września 1939 roku.
 Wówczas gdy wkroczyli do Złotej kazali wykończyć wnętrze wybudowanego budynku, a następnie zajęli go. Podczas odwrotu wojsk niemieckich w sierpniu 1944 roku budynek szkoły znalazł się przez
12 dni w wojennym paśmie frontowym, tworzącego się przyczółka sandomierskiego przy silnym natarciu wojsk radzieckich na wycofujących się żołnierzy hitlerowskich. Wówczas budynek szkoły został poważnie zniszczony i wymagał kapitalnego remontu, w czasie którego prowadzono zajęcia z dużymi przerwami.
W roku 1946 kierownik szkoły Pan Jan Kalina porzucił pracę w tej szkole
 i wobec tego nastąpiła przerwa w remoncie budynki i normalnej nauce. Dopiero od 1 maja 1947 roku w Złotej na stałe zamieszkał nowy kierownik Pan Marian Podraza, który przepracował w tej szkole 26 lat. W latach 1969 – 1972 wybudowano w Złotej Dom Nauczyciela,
z wyłącznym przeznaczeniem na mieszkania dla nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej w Złotej. Od roku 1960 rozpoczęło działalność Państwowe przedszkole w Złotej. Mieściło się ono w drewnianym budynku podworskim tzw. „czworaku” . Region przedszkola obejmował dzieci z następujących wiosek: ze Złotej, z Łojowic, z Andruszkowic
 i częściowo z Samborca. Z każdym rokiem przedszkole poszerzało się
 i trwało niezmiernie na swej pozycji oświatowo – wychowawczej
w Złotej ku zadowoleniu matek, radości przedszkolaków
i przyjemnej pracy w szkole.

Dyrektorami Szkoły Podstawowej w Złotej byli:
1. Jan Kalina przyjął stanowisko od nauczycielki Genowefy Jancury,
 pracował w latach 1933 - 1946 r.
2. Marian Podraza - 1946 – 1973 r.
3. Mieczysław Nowak – 1973 – 1983 r.
4. Alicja Bracławska - Rewera - 1983 – 2001 r.
5. Ewa Drzazga – 2001 r. do 2012 r.
6. Mariola Klimek - 2012 r. do dnia obecnego

Nowy budynek Szkoły Podstawowej funkcjonuje od 01.09.2002 roku. Uroczyste otwarcie budynku nastąpiło w dniu 14.VI.2002r.
W uroczystości tej udział wzięli m.in. Wojewoda Świętokrzyski Włodzimierz Wójcik, Kurator Oświaty Ryszard Kasperek, Starosta sandomierski Mieczysław Sawa, władze gminy oraz dyrektorzy okolicznych szkół i młodzież. Budowa budynku ruszyła w 1996 roku.
Szkoła ta ma dobrze wyposażone sale lekcyjne i komputerowe.

[Rozmiar: 26433 bajtów]
    
Copyright © 2008 PSP Złota