[Rozmiar: 7236 bajtów]


Zajęcia sportowe "SKS"

W Szkole prowadzone są zajęcia w ramach programu " Szkolny Klub Sportowy"
są prowadzone zajęcia dla uczniów naszej szkoły bez względu na wiel, płeć oraz
 sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania
 dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych
i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania
fizycznego w danej szkole.
Program stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej,rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi
formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.
Bierzemy udział w zawodach sportowych na szczeblu gminnym,
 powiatowym i wojewódzkim.

Szkoła posiada dobrą bazę sportową i niezbędny sprzęt sportowy w celu rozwijania zainteresowań uczniów i prowadzenia zajęć w oddziale "0"
i klasach I-VII.


    

Opiekun - mgr Radosław Jachowski[Rozmiar: 26433 bajtów]
    
Copyright © 2008 PSP Złota