[Rozmiar: 7236 bajtów]

Świetlica SzkolnaCelem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej.
Czas i godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb wychowanków.
Podczas zajęć świetlicowych uczniowie mają stworzone warunki do nauki własnej i pomocy w razie trudności. Dzieci mają również szansę przyjemnie
i aktywnie spędzić wolny czas. Na świetlicy mogą rozwijać swoje zdolności
 i zainteresowania.

[Rozmiar: 54393 bajtów]

Tematy zajęć są różnorodne, tak aby każdy znalazł dla siebie coś miłego.

[Rozmiar: 56576 bajtów]

Dzieci pracując w grupie uczą się kompromisu i szacunku dla innych, przestrzegają zasad dyskusji.
Zajęcia prowadzone są według planu, który uwzględnia uroczystości, święta
i tradycje naszego regionu.

[Rozmiar: 56232 bajtów]

Opiekunem świetlicy jest Pani mgr Mariola Klimek.


[Rozmiar: 26433 bajtów]
    
Copyright © 2008 PSP Złota